Image
Top
Menu

Wonderwel kinderparticipatie

I.s.m. Hans Wilschut uit Amsterdam.

Kinderparticipatie project over basisvoorzieningen met betrekking tot gas, water, elektriciteit, riool, afval en voedsel.

Samen met de kinderen en Hans onderzoeken we hun gedachten over dit onderwerp. De input wordt verwerkt in het boekje :Wonderwel en tijdens de wonderwel evenementen.