Image
Top
Menu

Wie & waarom?

CC bureau voor beeldende educatie is in 1996 opgericht door Anneke Wijn.

Over Anneke Wijn

Anneke Wijn heeft een ruime ervaring opgedaan in de onderwijswereld (zowel in basis, voortgezet als beroeps en volwassenen onderwijs). Anneke heeft zich gespecialiseerd in kindgerichte projecten conform de Italiaanse Reggio Emilia pedagogiek en meervoudige intelligentie. Alle projecten voor het primair onderwijs worden gekoppeld aan de kerndoelen en sluiten hierdoor prima aan op het onderwijs curriculum. Samen met een team freelancers en PABO stagiaires ontwikkelt en begeleidt Anneke beeldende creatieve projecten rondom duurzaamheid, natuur en milieu, kunst en community art.

wie1

Verder ontwikkelt en begeleidt Anneke jeugd participatie trajecten voor onderwijs, bibliotheek, kinderopvang en gemeenten. Daarnaast geeft CC-educatie inspirerende trainingen aan pedagogisch medewerkers, onderwijzers en bibliotheek medewerkers, over hoe je kindgerichte projecten zelf kunt opzetten en uitvoeren. Tevens ontwikkelt Anneke educatieve programma’s voor (inter-)culturele evenementen en ontwikkelt CC educatie lesbrieven op maat voor theater, kinderopvang en onderwijs.

In 2011 heeft Anneke Stichting Het Recycle Huis opgericht in samenwerking met Monique Eijlertsen en Maaike Uitenbroek. Deze stichting, geïnspireerd door het Remida Recycle concept en is specifiek gericht op het werken met recyclebare materialen.

“Met een kritische blik observeerde ik in het toenmalige onderwijs en kwam tot de conclusie dat het systeem niet voor ogen had om het kind centraal te stellen in zijn ontwikkeling. Men wilde vooral een systeem centraal stellen.

Sinds die tijd is die lijn behoorlijk doorgetrokken; In het huidige onderwijs worden kinderen vooral aangesproken op hun cognitieve vaardigheden. Hierbij gaat het vooral over het maken van toetsen.”

Het huidige onderwijs

Ons huidige onderwijs bereid onze kinderen voor op de toekomst, maar dat is een  toekomst die wij zelf ook niet kennen. Niet alle kinderen zijn gebaat bij prestatie gericht onderwijs. Optimaal onderwijs is in mijn ogen divers en geeft evenveel aandacht aan kunstvakken, beweging , rekenen en taal etcetera. Kinderen ontwikkelen zich het beste wanneer ze een breed spectrum aan talenten kunnen aanboren. Ieder kind beschikt over zijn intelligenties en vaardigheden, talenten en heeft het recht deze te ontwikkelen.

Mijn droom

Het is mijn droom om een veilige, inspirerende omgeving te creëren waarin kinderen op een zo breed mogelijke manier worden aangesproken om ook hun eventuele andere talenten te gebruiken. Op die manier kunnen ze leren naast hoofd , ook hart en handen te gebruiken. Ik wil kinderen de mogelijkheid geven om hun eigen talent te ontdekken.

De pedagogiek van Reggio Emilia sluit hier naar mijn mening erg op aan en geeft inspiratie voor duurzame kindgerichte/participatie projecten. Wij doen dat voornamelijk door in te spelen op actuele thema’s zoals duurzaamheid, natuur en milieu, kunst en community art.