Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud.

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De content is door CC Educatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De eigenaar aanvaardt desalniettemin geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

CC Educatie is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
Fotografie

Tijdens onze werkzaamheden en activiteiten worden regelmatig foto’s gemaakt. Een deel van deze foto’s wordt gebruikt voor publicitaire doeleinden en/of geplaatst op de website van CC Educatie. Gezien het aantal foto’s en de vele gezichten op deze foto’s is het in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor publicatie. CC Educatie gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht een bezoeker desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op diens verzoek worden verwijderd. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.
Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.

Fotografie

Tijdens onze werkzaamheden en activiteiten worden regelmatig foto’s gemaakt. Een deel van deze foto’s wordt gebruikt voor publicitaire doeleinden en/of geplaatst op de website van CC Educatie. Gezien het aantal foto’s en de vele gezichten op deze foto’s is het in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor publicatie. CC Educatie gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht een bezoeker desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op diens verzoek worden verwijderd. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.