Bruggen bouwen en verbindingen maken tussen kunst en educatie

Over CC Educatie

CC Educatie =
Anneke Wijn

Anneke Wijn heeft een ruime ervaring opgedaan in de onderwijswereld (zowel in basis, voortgezet als beroeps en volwassenen onderwijs). Ze heeft zich gespecialiseerd in kindgerichte projecten conform de Italiaanse Reggio Emilia pedagogiek en participatie.

Na het afronden van de post HBO opleiding kunstenaar in de samenleving is Anneke zich verder gaan specialiseren in community art projecten. Anneke is projectleider kunst voor het project Tijd van je leven én Anneke is initiatiefnemer en projectleider kunst voor het project Ik vergeet je niet.

Pabo stagiaires

Alle projecten voor het primair onderwijs worden gekoppeld aan de kerndoelen en sluiten hierdoor prima aan op het onderwijscurriculum. Samen met een team freelancers en pabo stagiaires ontwikkelt en begeleidt Anneke beeldende creatieve projecten rondom duurzaamheid, natuur en milieu, kunst en community art.

Verder ontwikkelt en begeleidt Anneke jeugd participatie trajecten bij onder meer onderwijs fusies, gemeentes en kinderopvang. Daarnaast geeft CC Educatie inspirerende trainingen aan pedagogisch medewerkers en onderwijzers, over hoe je kindgerichte projecten zelf kunt opzetten en uitvoeren.

Anneke Wijn:

“Voor mij is de Reggio Emilia aanpak een grote inspiratiebron. Dit vertaal ik zowel in volwassen projecten als in mijn eigen kunstprojecten in het onderwijs.”

Het huidige onderwijs

Ons huidige onderwijs bereid onze kinderen voor op de toekomst, maar dat is een toekomst die wij zelf ook niet kennen. Niet alle kinderen zijn gebaat bij prestatiegericht onderwijs. Optimaal onderwijs is in mijn ogen divers en geeft evenveel aandacht aan kunstvakken, beweging , rekenen en taal etcetera. Kinderen ontwikkelen zich het beste wanneer ze een breedspectrum aan talenten kunnen aanboren.

Ieder kind beschikt over intelligenties, vaardigheden en talenten en heeft het recht deze te ontwikkelen. Het kind / de mens staat centraal in alle projecten die ik ontwikkel. Door middel van participatie heeft het kind / de mens een actieve rol bij de ontwikkeling van mijn projecten.

Mijn droom

Ik heb mijn droomplek gerealiseerd in basisschool De Schittering in Oudenbosch. Daar heb ik door actieve participatie samen met kinderen een veilige, inspirerende omgeving gecreëerd. Hierin worden kinderen(en volwassenen) op een zo breed mogelijke manier aangesproken om hun talenten te ontdekken. Ze leren naast hoofd, ook hart en handen te gebruiken. Kunst wordt hier op een speelse wijze ingezet om samen de wereld te ontdekken.

De pedagogiek van Reggio Emilia sluit hier naar mijn mening erg op aan en geeft inspiratie voor duurzame kindgerichte/participatie projecten. Wij doen dat voornamelijk door in te spelen op actuele thema’s zoals duurzaamheid, natuur en milieu, kunst en community art.

Het kind / de mens centraal

Mijn visie

CC Educatie is geïnspireerd door de pedagogiek van Reggio Emilia, en de meervoudige intelligentie van Howard Gardner. De uitgangspunten zijn; Dialoog – uitwisseling- wederkerigheid. Bij alle projecten staat het kind centraal. In de pilot / ontwikkelfase worden kinderen betrokken door middel van jeugdparticipatie trajecten.

We nemen de kinderen serieus. Samen vertalen we hun dromen, ideeën, gedachten en hypotheses in concrete onderzoeken, activiteiten en vormen. Vervolgens kunnen de kinderen tijdens presentaties elkaar en volwassenen verwonderen met hun inzichten en vaak creatieve invalshoeken.

Hé,
hallo!

Benieuwd hoe ik te werk ga en wil je eens kennis maken?