Ongekende synergie

Community art

In nauwe samenwerking met Gemeenten, GGD, woningcorporaties, zorg en welzijnsorganisaties, schooldirecties, kinderen en ouderen ontwikkelt CC Educatie sociaal maatschappelijk projecten.
Hierbij worden bijzondere verbindingen in stad, dorp en wijk tot stand gebracht. Schoolkinderen gaan in gesprek met bewonersgroepen en voeren samen activiteiten uit. Denk hierbij aan onder andere ouderen en mensenkinderen met een beperking. De synergie in deze projecten is ongekend!

Met Community art projecten zoals Tijd van je leven en Ik vergeet je niet zetten we kunst in als middel bij eenzame ouderen. Op deze manier dagen we de ouderen uit om op ontdekkingstocht te gaan en nieuwe verbindingen te maken . Anneke is projectleider kunst voor beide trajecten in Roosendaal en Halderberge.

“Wat kunnen ze goed luisteren, en kijk eens wat een portret er van mij is gemaakt!”

Hé,
hallo!

Benieuwd hoe ik te werk ga en wil je eens kennis maken?