Kinderparticipatie, creativiteit en school fusies

Participatie

In nauwe samenwerking met kinderen, leerkrachten, ouders en schooldirectie worden fusie dilemma’s besproken en op een creatieve manier onderzocht. Door heel serieus met leerlingen in gesprek te gaan over hun wensen en dromen met betrekking tot de toekomst van hun school ontstaan er verrassende inzichten en oplossingen.

De ervaring leert ons dat deze creatieve participatie trajecten al diverse scholen op een positieve manier geholpen hebben om een fusie soepeler te laten verlopen.
Aan het eind van een project worden resultaten, ideeën en dromen van kinderen verwerkt en gepresenteerd in een expositie. De expositie wordt door de kinderen zelf gedragen en is een kroon op hun werk en een inspiratiebron voor collega-kinderen, docenten en ouders en andere volwassenen.

“Luisteren jullie echt naar ons? …en hier gaan we ook wat mee doen? …TOP!”

Hé,
hallo!

Benieuwd hoe ik te werk ga en wil je eens kennis maken?